torstaina, heinäkuuta 20, 2006

Perinnön jakoa

Eilen olivat puolueiden puheenjohtajat koolla Porissa. Musiikin kuuntelu lomassa olivat he puhuneet jopa ihan asiaakin. Televisiolähetystä en eilen ehtinyt nähdä, mutta tämän päivän lehdet ovat kaikki asiasta jotakin maininneet. Konkreettisimpana asiana nousi esiin kysymys perintöverotuksesta. Kaikkien puolueiden puheenjohtajat olivat valmiita perintöverotuksen uudistamiseen. Uudistuksen tasosta ja ajankohdasta ei vielä tarkemmin ole puhuttu.

Itse olen saanut samasta aiheesta puhua jo muutaman vuoden ajan; omissa toritilaisuuksissani on perintöverotuksen järjettömyys ollut yksi "suosituimmista" puheenaiheista. Olenkin lukuisten keskustelujen jälkeen tullut vakuuttuneeksi siitä, että perintöverotuksen uudistaminen on myös meidän demareiden asia.

Maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana sellaiseksi, että entinen kahtiajako omistavan luokan ja muun porukan välillä on kadonnut. Aina vaan suurempi joukko on niitä, jotka jotakin omistavat. Yleensä omistaminen liittyy asumiseen ja eikä sitä enää pidetä pelkästään hyvin toimeentulevien yksinoikeutena. Suurin osa myös sdp:n jäsenistä ja äänestäjistä asuvat omistamissaan asunnoissa tai taloissa.

Monet suurten ikäluokkien ihmisistä ovat tehneet pitkän työuran ja omilla ansioillaan saaneet (ensin asuntosäästäjinä, sitten asuntovelallisina) omistusasuntonsa hankittua. Ansiotuloista on luonnollisestikin maksettu veroa ja muusta elämästä tingitty, että asuntolainoista on selvitty. Nyt nämä joukot ovat saavuttamassa eläkeiän ja aloittavat toisenlaisen vaiheen elämässään. Tulee kuitenkin aika, jolloin elämän varrella hankittua omaisuutta on jaettava perillisten kesken.

Suomen tämänhetkinen kova perintöverotusjärjestelmä on mielestäni epäoikeudenmukainen. Se, että vanhemmat ovat eläneet elämänsä asuntolainaa maksaen pystyäkseen sitten jättämään lapsilleen asunnon perinnöksi, voi hankaloittaa monen perillisen elämää. Olen kuullut lukuisista tapauksista, joissa omien asunto - ja opintolainojen kanssa ruuhkavuosia elävät perheet joutuvat ottamaan lisää lainaa selvitäkseen perimistään asunnoista. Moninkertainen verotus ei voi olla oikeudenmukainen tapa asioita järjestää. Tämä ei ole ollut ainakaan niiden vanhempien tahtoma asia.

Yksinkertainen uudistus voisi olla se, että perittävän omana asuntona käyttämä asunto voitaisiin periä alemmalla perintöveroprosentilla ja toisaalta asunnon arvon tulisi olla kohtuullinen (esim. 100 000 euron arvoon asti tietyllä prosentilla ja sen yli tietyllä). Muutoinkin perittävän omaisuuden ns. alarajaa voitaisiin nostaa, jolloin pienemmät perinnöt saataisiin jakaa ilman kohtuuttomia verorasitteita, niinkuin perinnön jättäjät yleensä ovat tarkoittaneetkin.

Oma lukunsa ovat muut omaisuuslajit, joiden hankkiminenkin on yleensä ollut toisenlaista eikä kosketa niin suurta osaa kansasta kuin tavallisia asunnon perijöitä ja tällaisen perinnön saajalla on monasti myös suurempi mahdollisuus selviytyä perintöveroistakin. Tarkoitan tällä kuitenkin sellaisia jättiperintöjä, joista ei toritilaisuuksissani olla paljoakaan keskusteltu.

Olen varma, että seuraavalla hallituskaudella perintöverouudistus saadaan toteutettua. Koskettaahan se niin montaa ihmistä ja niin monet sen epäoikeudenmukaisena kokevat.

Ei kommentteja: