tiistaina, joulukuuta 19, 2006

Opetuspalvelua

Eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa oli tarkoitus antaa lupa seudullisen opetuspalvelukeskuksen jatkovalmisteluille. Asiasta kuultiin hyvät alustukset (Virpi Siekkinen ja Heikki Hirvonen), mutta siitä huolimatta kokoomus halusi asian jättää pöydälle. Myös meidän ryhmässä jotkut olivat sitä mieltä, että asiaa täytyy vielä selvittää ja siitä halutaan keskustella koko valtuustoryhmän kesken.

Tätä hanketta on valmisteltu nyt pari vuotta ja se on aidosti esimerkkitapaus siitä, kuinka valmisteluun on hyvin otettu sekä asianosaiset että luottamushenkilöt mukaan. Tilaisuuksia eri kohderyhmille on järjestetty useita ja läsnäolleitten näkökantoja on myös otettu valmistelussa huomioon.

On selvää, että uusi asia herättää ihmetystä ja kenties epäluuloakin, mutta olisi suotavaa, että siinä vaiheessa kun päätöksiä tehdään, niin niitä tehtäisiin oikeiden tietojen pohjalta eikä harhaluulojen vallassa. Tästä asiasta on ollut tarjolla oikeatakin tietoa, mutta joskus vaan tuntuu siltä kuin mieluummin haluttaisi ainoastaan olla jarrumiehinä ja lietsoa epäluuloa ja hämmenystä muihinkin.

Itse olisin ollut valmis eilen antamaan luvan hankkeen jatkovalmistelulle. Vasta jatkovalmistelun jälkeen voimme saada selville tiettyjä asioita, joiden arvioiminen vaikuttaa sitten lopullisen päätöksen tekemiseen. Jokainen kunta tekee päätöksen liittymisestä itse ja myös liittymisen jälkeen jokainen kunta edelleenkin päättää itse (myös) koulusektoriin liittyvistä asioista. Puheet siitä, että joku toinen kunta maksaisi toisten kuntien opetustoimen menot ovat turhia.

Ainoastaan tekemällä asioita yhdessä (seudulllisesti) voimme turvata oppilaillemme tasokkaat opetuspalvelut ja opettajille töitä omalla seudulla myös tulevaisuudessa. Näiden rakenteellisten muutosten aika on nyt. Saman on havainnut myös opettajien ammattiyhdistys, joka lausunnossaan kehotti kaupunkia lähtemään mukaan seuraavaan vaiheeseen. Asioiden pitkittyessä niillä on usein taipumus mutkistua. Toivon, että tässä tapauksessa ei niin kävisi.

Ei kommentteja: