tiistaina, toukokuuta 23, 2006

Kunnallistalousseminaarissa

Sain tänään mahdollisuuden osallistua Etelä-Savon maakuntaliiton järjestämään kunnallistalouseminaariin Mikkelin Mikaelissa. Paikalla oli salin täydeltä väkeä ympäri maakuntaa kuulemassa viimeisimmät tiedot kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Alustajana toimi valtiosihteeri Antti Mykkänen. Mitään sellaista uutta ei kylläkään kuultu, mitä ei olisi jo lehdistä saatu lukea. Hankkeen selvittely etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja tullee sitten aikanaan päätöksentekijöitten punnittavaksi.

Muutamia isoja asioita tuntuu vielä olevan hiukana auki. Esimerkiksi kuntien ja valtion välinen työnjako tiettyjen palvelujen järjestäjinä ja ylläpitäjinä. Ehdotuksia maakunnista ministeriön suuntaan on tehty ja näistä on yritetty kompromisseja tehdä.

Toinen iso kysymys tuntuu olevan malli verotusjärjestelmästä. Eli siitä, millä tavalla kerättyä kunnallisveroa pääsevät kunnat itse käyttämään. Tähän liittyvät myös uudistukset valtionosuusjärjestelmässä. Julkisuudessakin esillä olleet mallit ovat saaneet sekä ruusuja että risuja.

Näin etelä-savolaisesta näkökulmasta katsottuna olisikin tärkeää, että uudistuksia ei suuniteltaisi pelkästään kasvukeskusten tai suurten kaupunkien näkökulmasta, vaan otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon alueelliset ja kuntakohtaiset erot.

Toisena (vauhdikkaana) alustajana toimi Juvan kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, joka esityksessään latoi korutonta kertomaa etelä-savolaisten kuntien taloustilanteesta vuoden 2005 tilinpäätöslukujen pohjalta. Nämäkään luvut eivät ikävä kyllä päässeet yllättämään.

Välillä itsekin aina mietin, mitä järkeä on istua seminaareissa kuuntelemassa samoja asioita kerta toisensa jälkeen...Usean vuoden seminaarikokemuksella olen kuitenkin tullut siihen johtopäätökseen, että seminaareihin käytetty aika on kyllä (useimmiten) sen väärtti. Hyvien alustajien esityksistä jää aina jotakin uutta mieleen ja siitä on taas hyötyä itselle, kun joutuu konkreettisten päätösten edessä asioihin perehtymään.

Toinen hyötynäkökulma on se, että seminaareissa ehtii yleensä tauoilla vaihtamaan muutaman sanan jonkun toisen kunnan edustajan kanssa ja näistä "yhteistyökumppaneista" on usein korvaamatonta apua, kun yrittää asioita viedä eteenpäin.

Ei kommentteja: