maanantaina, kesäkuuta 07, 2010

Kuulonhuoltoa

Kuuloliitto on järjestö, joka täytti 80 vuotta viime keskiviikkona. Sain olla mukana Mikkelissä pidetyssä tilaisuudessa, jossa seminaarin muodossa juhlistettiin liiton ansiokasta taivalta.

Omassa puheenvuorossani kerroin niistä asioista, joita eduskunnassa on vireillä kuurojen ja huonokuuloisten elämän helpottamiseksi. Paljon voisi tehdä nyt, kun teknologia on kehittynyt ja yhä useampi kuuro saa avun joko leikkauksesta tai erilaisista apuvälineistä.

Ihmisen vanhetessa kuulo heikkenee. Koko väestön eläessä entistä pidempään, myös siis huonokuuloisten määrä kasvaa. Meille ns. normaalikuuloisille voi olla yllätys, kuinka paljon elämää voi hankaloittaa ja rajoittaa se, kun kaikkea ei kuule tai asiat kuulee väärin. Pahimmillaan huonokuuloisuus aiheuttaa ikääntyneellä syrjäänvetäytymistä, masentuneisuutta ja aikaisempaa laitoshoidon tarvetta.

Näin ei tarvitse olla. Erilaisia apuvälineitä kuulokojeista puhelimen lisälaitteisiin on olemassa. Ohjausta ja neuvontaa antavat niin kuulontutkijta kuin kuntoutusohjaajatkin. Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että asuinpaikkakunnasta riippumatta jokaisella huonokuuloisella aikuisella on mahdollisuus näihin palveluihin kohtuuhintaan.

Ei kommentteja: