maanantaina, tammikuuta 10, 2011

Seutusote

Mikkelin kaupunki ja ympäristökunnat (eli Seutu) ovat jo vuosia yrittäneet saada muodostettua yhteistä, kuntarajat ylittävää, toimintamallia sosiaali-ja terveyssektorille. Harjoitelmia on ollut useita, mutta nyt asiassa ollaan edistymässä.

Seutuvaliokunta (kuntien johtajat) rakensi yksimielisesti uusimman version yhteisestä palvelujentuottamisjärjestelmästä, jota esiteltiin Seutuforumille (kuntien johtavat luottamushenkilöt) syyskuun 14. päivä Helsingissä pidetyssä kokouksessa. Samassa tilaisuudessa oli mukana ministeriön asiantuntija, joka antoi lisävalaistusta hankkeen edistämiseksi. Seutuforum päätti viedä asian kuntien edelleen päätettäväksi.

Kuntien päätöksillä hanketta lähdettiin viemään eteenpäin pyrkimyksenä päästä sosiaali-ja terveysministeriön kokeilulainsäädännön piiriin. Tätä tavoitetta kaupungin puolelta vielä vauhditettiin, kun ministeri Rehula oli kaupungin vieraana lokakuussa ja isäntinä toimimme me valtuuston puheenjohtajat.

Nyt hanke on hyväksytty mukaan kokeiluun eli tavoitteemme on täyttynyt. Koko prosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että se nähdään kaikkien mukana olevien kuntien kannalta hyvänä ja hyödyllisenä. On vaarallista, että Mikkelin kaupungin suunnasta annettaisiin virheellistä viestiä muiden kuntien päättäjille, että asia olisi jotenkin enemmän Mikkeli-vetoista tai Mikkeli-keskeistä.

Olemme nimittäin vuosien työn jälkeen vihdoin tilanteessa, jossa luottamusta eri kuntien päättäjien kesken on saatu parannettua ja epäluulo kaupunkia kohtaan on laimentunut. Tässä tapauksessa on ollut onnistumisen edellytyksenä se, että kunnat ovat olleet samalla viivalla tasavertaisina kumppaneina eikä kaupungista ole käskytetty toisia kuntia suuntaan tahi toiseen. Siksi vääriin tosiasioihin perustuvat lausunnot julkisuudessa (L-S 7.1.2011) ovat vaarallisia ja vastuuttomia.

Ei kommentteja: