keskiviikkona, maaliskuuta 03, 2010

Tuntijakouudistus

Viime päivinä olemme saaneet eri porukoilla pähkäillä tulevaa perusopetuksen tuntijaon uudistamista. Ideana on siis se, että perusopetuksessa annettavaa eri aineiden opetusta ns. päivitetään ja arvioidaan uudelleen.

Edellisessä uudistuksessa tehtiin virhe, että taito-ja taideaineita vähennettiin. Nyt meneillään olevassa työryhmän selvityksessä tultaneen tämä korjaamaan. Isona kysymyksenä tulee olemaan koulupäivien pidentäminen erityisesti alaluokilla kuitenkin siten, että lisätunnit olisivat lapsille kevyempiä aineita, kuten taito-ja taideaineita ja liikuntaa.

Mielestäni ajatus eheytetystä koulupäivästä tukee tätä edellä mainittua suuntausta ja olisi perheidenkin kannalta myönteinen kehitys. Käytännön ongelmana on tietenkin se, kuinka nämä lisätunnit tullaan järjestämään ja millä rahalla.

Tuntijakotyöryhmä tullee ottamaan kantaa myös uskonnonopetuksen kohtaloon. Perinteisen uskonnonopetuksen asema tulee arvioida uudelleen ja miettiä sitä, tulisiko nykyistä elämänkatsomustietoa tarjotakin kaikille lapsille, pitäähän se sisällään suurimpien maailmanuskontojen käsittelyn ja pohdiskelua moraalista ym. Tunnustuksellinen uskonnonopetus voisi jäädä seurakuntien hoidettavaksi.

Suomalaisten tulevien aikuisten kielitaitoon voimme halutessamme vaikuttaa juuri tällä uudistuksella. Nyt on mahdollisuus laajentaa kielivalikoimaa ja tehdä se siten, että toinen vieras kieli aloitettaisiin automaattisesti jo alakoulussa ja se voisi olla ruotsin sijasta esim. venäjä ainakin meillä itäisessä Suomessa asuvilla. Mielestäni sen uudistuksen aika on nyt.

Ei kommentteja: