torstaina, toukokuuta 20, 2010

Kulttuuria

Eilen eduskunnassa käsiteltiin valtioneuvoston selontekoa kulttuurista. Sillä siis linjataan suomalaista kulttuuria seuraaviksia vuosiksi ja nyt meillä oli mahdollisuus ottaaa kantaa ministeriön näkemyksiin. Koko selonteko tulee sitten seuraavaksi meille sivistysvaliokuntaan käsittelyyn.

Omassa puheenvuorossani keskityin lähes ainoastaan taidekasvatukseen. Olisin toki halunnut puhua myös kirjastoista, kolmannen sektorin järjestöistä, veikkausvoittovarojen jakamisesta, teattereista, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista jne,jne.

Viiden minuutin puheenvuoro on vaan kovin lyhyt ja siksi keskityin vain ajankohtaiseen taito-ja taideaineiden lisäämiseen koululaisille. Uutta tuntijakoa yehdään parhaillaan ja siellä on mahdollisuus linjata tulevaisuutta myös kulttuurikasvatuksen näkökulmasta, jos halua siihen löytyy.

On harmillista, että aina silloin kun julkisella puolela tulee säästöpaineita, ensimmäisenä aletaan lakkauttaa kirjastoja, karsimaan orkesteiden esiintymisiä, nostamaan kansalaisopistojen kursiimaksuja. Jos olisimme viisaita, tekisimme juuri päinvastoin.

Etenkin niiden, joilla on työpaikka mennyt alta, olisi tärkeää päästä nauttimaan kulttuurista ja harrastamaan, kirjastopalveluista nyt puhumattakaan. Taloudellisesti vaikeina aikoina ihminen tarvitsee hengen ravintoa jaksaakseen taistella arjessa ja pysyäkseen toimintakykyisenä jatkossakin.

Ei kommentteja: