perjantaina, toukokuuta 21, 2010

Pieleen meni

Tänään eduskunnan sivistysvaliokunta sai vihdoin valmiiksi mietintönsä hallituksen esitykseen perusopetuslain muuttamisesta erityisopetuksen osalta. Esitystä on käsitelty valiokunnassa pitkään ja asiantuntijoiden kuuleminen on ollut erittäin laaja.

Lähtökohdiltaan laki on monilta osin hyvä. Tarkoituksena on parantaa oppilaiden tarvitsemaa varhaista tukea opinnoissaan ja myös lisätä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuuksia opiskella ns. tavallisissa luokissa.

Tavoitteet kannatettavia, toteuttaminen ontuu. Alkuperäinen voimaantuloaikataulu oli jo tämän vuoden elokuun alku, mutta sitä saatiin sentään siirrettyä. Muut meidän esittämät parannusesitykset eivät saaneet kannatusta. Olemme aidosti huolissamme monesta asiasta tässä laissa ja nimenomaan lapsen parhaan näkökulmasta. Siksi jouduimme hävittyjen äänestysten jälkeen jättämään eriävän mielipiteen.

Kaikista räikein irvikuva mietinnössä on lause: "Valiokunta katsoo, että yleisopetuksessa opetusryhmä voi tietyin edellytyksin olla enemmän kuin 10 oppilasta, silloin kun erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita opetetaan osana yleisopetuksen ryhmää".

Tällä valiokunnan lauseella oikein kannustetaan kuntia suurentamaan pienet opetusryhmät, kun tavoitteen pitäisi olla juuri päinvastoin. Lakimuutokseen ei olla varaamassa valtion suunnasta lisää rahaa, vaikka on aivan päivänselvää se, että niin opettajien täydennyskoulutus, pienemmät oppilasryhmät kuin avustajien kasvava tarvekin vaativat rahaa.

Lauseella kuntia yllytetään kasvattamaan opetusryhmiä erityisoppilaiden integroinnista huolimatta. Hallituspuolueiden ihmiset valiokunnassa eivät joko ymmärrä asian merkitystä tai mikä vielä pahempaa, eivät välitä siitä. Tuntuu pahalta.

Ei kommentteja: