tiistaina, elokuuta 19, 2008

Järjen valo

Eilisessä kaupunginhallituksessa pilkahti järjen valo! Saimme tehtyä päätöksen, jolla ympärivuorokautista hoitoa antavat vanhainkodit ja terveyskeskuksen vuodeosasto jätetään lomautusten ulkopuolelle.

Silloin, kun näitä lomautuksia ryhdyttiin miettimään, korostimme kaikki että järkeä ja kohtuullisuutta pitää ymmärtää käyttää. Ei voida tehdä sellaisia päätöksiä, joilla esim. vanhat ja sairaat ihmiset joutuvat entistä huonompaan asemaan. Näin olisi nyt käynyt, mikäli eilistä päätöstä ei oltaisi tehty.

Samankaltaisia ryhmiä on kaupungissa muitakin. Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden totaalinen lomauttaminen ruuhkauttaa ja vaikeuttaa entisestään lastensuojelulasten asioiden hoitoa. Pitkittyessään asiat monimutkaistuvat ja silloin kun kärsijöinä ovat lapset, inhimillinen kärsimys pitäisi kaikin keinoin pystyä minimoimaan.

Lomautuksia päätettäessä, korostimme myös sitä, että yksiköissä tulee pystyä työt järjestämään siten, että työt sujuvat ja työntekijät voivat itse vaikuttaa palkanpidätyksen ajankohtaan. Tilanteessa, jossa perheen molemmat pienituloiset puolisot ovat samanaikaisesti samalla palkkajaksolla lomautettuina, on perheen talous vedettävä liian tiukalle. Pienituloisten yksinhuoltajien tilanne on työpisteissä katsottava myös erityisen huolella. Tässä ovat esimiehet nyt paljon vartijoina.

Ei kommentteja: