torstaina, huhtikuuta 24, 2008

Pop ja rok

Eilen illalla salissa oli keskustelussa lakiesitys perusopetuksen ryhmäkokojen säätämiseksi lailla. Mielestäni perusajatus on kannatettava. On otettava kovemmat konstit käyttöön siinä, kuinka näinä taloudellisesti vaikeina aikoina saadaan turvattua pienten lasten opetuksen laatu tasa-arvoisina kotikunnasta riippumatta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että ikäluokkien pienentymisen myötä vapautuvat varat voitaisiin käyttää esim. ryhmäkokojen pienentämiseen, mutta mitään konkreettista esitystä tällaiseksi ei ole vielä olemassa.

Opetusministeri on kyllä ansiokkaasti asettanut erilaisia työryhmiä ja selvitysporukoita tekemään tutkimuksia koulutukseen liittyvistä asioista, mutta näiden soisi jo tuottavan jotakin tulosta. Maassamme on jatkuvasti pieniä koululaisia, jotka joutuvat kärsimään kotikuntiensa huonosta politiikasta ja saavat opetusta liian suurissa ryhmissä eivätkä välttämättä pääse tarvitsemiensa tukitoimenpiteiden piiriin.

Hallitus on aloittanut POP -selvittelyn, missä on tarkoitus pureutua perusopetuksen ongelmiin (en muista, mistä sanoista pop tulee...) ja tähän POP:iin ministeri viittaa aina perusopetuksesta kysyttäessä. Vihjeeksi ministerille; nyt olisi syytä asettaa myös ROK- selvitystyöryhmä, jossa keskityttäisiin miettimään ainoastaan RyhmienOikeaaKokoa...

Ei kommentteja: